Dezvoltare locală integrată în Oraşul Zlatna
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general reprezinta implementarea unor Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, locuire, asistenta sociomedicala pentru comunitatile marginalizate (non-roma) in vederea reducerii saraciei si cresterii incluziunii sociale.
Obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Prin obiectivul general si cele specifice ale proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de sănătate,, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni romani de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le promoveaza la realizarea obiectivului specific 4.2. Asadar obiectivul general al proiectului va facilita şi implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României.


Obiectivele specifice ale proiectului


1. OS1 – Diminuarea fenomenului de abandon scolar pentru 145 elevi prin activitati de consiliere scolara, afterschool si a 2-a sansa.
2. OS2 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 627 de persoane prin consiliere profesionala (627 persoane), programe de ucenicie (100 persoane), programe de formare profesionala (500 persoane pentru calificare si 27 persoane prin dezvoltare competente antreprenoriale), subventionarea a 135 locuri de munca si infiintarea a 27 noi afaceri.

3. OS3 – Integrarea sociala a 627 persoane prin activitati de asistenta juridica, imbunatatirea conditiilor de locuit si sprijinirea a 3 tipuri de servicii (sociale, medicale si medico-sociale) in cadrul comunitatii marginalizate.

 

Durata proiect: 36 luni

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Dezvoltare Locala Integrata in Orasul Zlatna” ID proiect: POCU/140/4/2/115241 Beneficiar: Oraş Zlatna, Județul Alba. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro