Dezvoltare locală integrată în Oraşul Zlatna
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

Lider - Primăria Zlatna

Pe teritoriul localității Zlatna au fost descoperite urme de locuire ce indică prezența unei așezări în acest loc încă din epoca bronzului (Cultura Wietenberg). În perioada romană în acest loc a existat o așezare înfloritoare ce purta numele de Ampelum și care se pare că a fost un important centru de exploatare al aurului care a purtat chiar rangul de municipium. Urmele materiale descoperite constau din inscriptii în latină, statui, monezi și ceramică.

Localitatea este menționată pentru prima dată în anul 1347 iar ulterior în 1387 este ridicată la rangul de oraș. Datorită industriei miniere orașul cunoaște o dezvoltare accelerată, aici fiind instalată prima mașină cu aburi din Transilvania care avea o putere de 14 CP. Principele Transilvaniei Gabriel Bethlen a adus muncitori germani și slovaci pentru a lucra în mine. Tot în această perioadă la Zlatna a funcționat și o școală de minerit. Poetul Martin Opitz, invitat ca profesor la colegiul din Alba Iulia, a scris în anul 1622 poemul Zlatna.

 

Membru 1 - Liceul "Corneliu Medrea" Zlatna

Școala noastră trebuie să ofere locuitorilor din zona Zlatna oportunitățile educaționale și de formare profesională la standarde de calitate asigurându-le egalitatea șanselor în dezvoltarea propriei cariere și formarea pentru învățare pe parcursul întregii vieți, pentru a deveni cetățeni activi, conștienți de propria identitate în contextul local, național, european.

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Dezvoltare Locala Integrata in Orasul Zlatna” ID proiect: POCU/140/4/2/115241 Beneficiar: Oraş Zlatna, Județul Alba. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro