Dezvoltare locală integrată în Oraşul Zlatna
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultatele așteptate

1. R1 – 145 elevi si 145 parinti participanti la sesiuni de consiliere in privinta limitarii abandonului scolar; 125 elevi participanti la programe scoala dupa scoala; 20 elevi participanti la programe a doua sansa.
2. R2 - 500 participanti la cursuri de calificare si 25 persoane care participa la curs de initiere competente antreprenoriale.
3. R3 – 620 participanti la sesiuni de consiliere, orientare si mediere pe piata muncii, 95 tineri care participa la programe de ucenicie, 205 locuri de munca subventionate; infiintarea a 25 noi afaceri carora li se acorda micro-granturi.
4. R4 – 3 tipuri de servicii (sociale, medicale si medico-sociale) oferite membrilor GT; 3 parteneriate cu societatea civila pt prestarea de servicii in comunitate; 1 platforma "Zlatna Social Platform"; 1 echipa mobila multifunctionala; 200 membri ai GT asistati juridic pt reglementarea actelor de proprietate.
5. R5 – 1 metodologie de selectie a gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit; 28 locuinte reabilitate si 46 sisteme de panouri fotovoltaice montate pentru asigurarea necesarului de energie
6. R6 - 36 luni de management al proiectului, inclusiv derularea achizitiilor publice
7. R7 – 36 de luni de informare-publicitate-diseminare proiect; 1 eveniment lansare proiect; 1 eveniment finalizare proiect; 1 website proiect.

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Dezvoltare Locala Integrata in Orasul Zlatna” ID proiect: POCU/140/4/2/115241 Beneficiar: Oraş Zlatna, Județul Alba. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro